London

1/400 s, F11.00, ISO 400 1/250 s, F10.00, ISO 200 1/250 s, F9.00, ISO 200 1/200 s, F8.00, ISO 200

1/50 s, F4.50, ISO 200 1/200 s, F10.00, ISO 200 1/250 s, F11.00, ISO 200 1/250 s, F11.00, ISO 200

1/200 s, F9.00, ISO 200 1/320 s, F11.00, ISO 400 1/50 s, F4.00, ISO 100 1/50 s, F4.50, ISO 100

Vygenerováno Wednesday, May 25, 2005 v 9:55:20 PM programem Zoner Media Explorer 6
(c) 2003 ZONER software